Grammar

Adjectives » irregularPlural

en lille kat nogle små katte a small cat, some small cats
     

Ending in en, el and er in the E-form

en voksen søn Peters voksne søn a grown-up son, Peter's grown-up son
et gammelt hus nogle gamle huse an old house, some old houses
en sikker sag den sikre sag a sure case, the sure case
     

Past participles (that act like adjectives) ending in et become ede in E-form

en prøvet metode Peters prøvede metode a tried method, Peter's tried method
en forventet gæst vores forventede gæster an expected guest, our expected guests
     

Adjectives ending in sk don't have a T-form

et elektrisk komfur   an electric stove
et økonomisk spørgsmål   an economic question/issue
     

Comparisons

see comparisons