Grammar

Nouns » list of et-words (neuter gender) » page 1 of 3


Color key:
Zero plural (plural form is the same as singular form)
Plural ends in e
Irregular plural or irregular definite form

 

Basic

   

Definite

   

Plural

Definite plural

an alphabet et alfabet   alfabetet   alfabeter alfabeterne
an alternative et alternativ   alternativet   alternativer alternativerne
county et amt   amtet   amter amterne
an attack, seizure et anfald   anfaldet   anfald anfaldene
an attack, assault et angreb   angrebet   angreb angrebene
a face et ansigt   ansigtet   ansigter ansigterne
a responsibility et ansvar   ansvaret   ansvar ansvar
a number (e.g. of people) et antal   antallet   antal antallene
a pharmacy et apotek   apoteket   apoteker apotekerne
a job et arbejde   arbejdet   arbejder arbejderne
an argument et argument   argumentet   argumenter argumenterne
a sheet (e.g. of stamps) et ark   arket   ark arkene
an archive et arkiv   arkivet   arkiver arkiverne
an arrangement et arrangement   arrangementet   arrangementer arrangementerne
a bath et bad   badet   bade badene
a bakery et bageri   bageriet   bagerier bagerierne
a child et barn   barnet   børn børnene
a battery et batteri   batteriet   batterier batterierne
a pleasure et behag   behaget   behag behagene
a need et behov   behovet   behov behovene
an amount et beløb   beløbet   beløb beløbene
a bone, leg et ben   benet   ben benene
a visit et besøg   besøget   besøg besøgene
a library et bibliotek   biblioteket   biblioteker bibliotekerne
a photo, picture, image et billede   billedet   billeder billederne
a mountain et bjerg   bjerget   bjerge bjergene
a leaf, magazine et blad   bladet   blade bladene
a letter (alphabet) et bogstav   bogstavet   bogstaver bogstaverne
a table et bord   bordet   borde bordene
a brothel et bordel   bordellet   bordeller bordellerne
a boom, crash, bang et brag   braget   brag bragene
a letter (post) et brev   brevet   breve brevene
a fracture et brud   bruddet   brud bruddene
a shower (the room) et brusebad   brusebadet   brusebade brusebadene
a wedding et bryllup   brylluppet   bryllupper bryllupperne
a chest, breast et bryst   brystet   bryster brysterne
a plank et bræt   brættet   brædder brædderne
bread (a loaf of) et brød   brødet   brød brødene
a roar et brøl   brølet   brøl brølene
an offer et bud   buddet   bude budene
a budget et budget   budgettet   budgetter budgetter
a cage et bur   buret   bure burene
a bonfire et bål   bålet   bål bålene
a tape, belt et bånd   båndet   bånd båndene
a beaker et bæger   bæg(e)ret   bægre bægrene
a belt et bælte   bæltet   bælter bælterne
a berry et bær   bærret   bær bærrene
a bother, a hassle et bøvl   bøvlet   n/a n/a
a cafeteria et cafeteria   cafeteriet   cafeterier cafeterierne
a center et centrum   centrummet/   centrummer/ centrummerne/
        centret   centre centrene
a certificate et certifikat   certifikatet   certifikater certifikaterne
a shock et chok   chokket   chok chokkene
a dawn et daggry   daggryet   daggry daggryene
a Danish credit card et dankort   dankortet   dankort dankortene
a slap et dask   dasket   dask daskene
a democracy et demokrati   demokratiet   demokratier demokratierne
a depot et depot   depotet   depoter depoterne
a poem et digt   digtet   digte digtene
a diploma et diplom   diplomet   diplomer diplomerne
a discotheque  et diskotek   diskoteket   diskoteker diskotekerne
a district et distrikt   distriktet   distrikter distrikterne
a killing, murder et drab   drabet   drab drabene
a drama et drama   dramaet   dramaer dramaerne
an animal et dyr   dyret   dyre dyrene
a tyre/tyre et dæk   dækket   dæk dækkene
24 hours et døgn   døgnet   døgn døgnene
an autumn/fall et efterår   efteråret   efterår efterårene
a squirrel et egern   egernet   egern egerne(r)ne
an example et eksempel   eksemplet   eksempler eksemplerne
an occupation, business et erhverv   erhvervet   erhverv erhvervene
a brand, make et fabrikat   fabrikatet   fabrikater fabrikaterne
a keg, cask et fad   fadet   fade fadene
a school subject et fag   faget   fag fagene
a fact et faktum   faktummet   fakta faktumene
a fall et fald   faldet   fald faldene
a filter et filter   filt(e)ret   filtre filtrene
a lizard et firben   firbenet   firben firbenene
a firm, company et firma   firmaet   firmaer firmaerne
a mountain et fjeld   fjeldet   fjelde fjeldene
a TV et fjernsyn   fjernsynet   fjernsyn fjernsynene
a mug (face) et fjæs   fjæset   fjæs fjæsene
a flag et flag   flaget   flag flagene
a majority et flertal   flertallet   flertal flertallene
an aeroplane/airplane et fly   flyet   fly flyene
an airline company et flyselskab   flyselskabet   flyselskaber flyselskaberne
pork flæsk   flæsket   n/a n/a
a people et folk   folket   folk folkene
a relationship et forhold   forholdet   forhold forholdene
a supply et forråd   forrådet   forråd forrådene