Grammar

Nouns » list, page 1 of 9


Color key:
Zero plural (plural form is the same as singular form)
Plural ends in e
Irregular plural or irregular definite form

 

Indefinite

   

Definite

Plural

Definite plural

monkey en abe aeb aben aber aberne
accent en accent ʌk-sʌng accenten accenter accenterne
access adgang aeð-gʌng adgangen adgange adgangene
address en adresse ʌ-dʁʌs adressen adresser adresserne
lawyer en advokat aed-voe-keit advokaten advokater advokaterne
department en afdeling ow-dee-leeng afdelingen afdelinger afdelingerne
distance en afstand ow-stʌn afstanden afstande afstandene
appointment, agreement en aftale ow-tei-lə aftalen aftaler aftalerne
evening en aften ʌft-n aft(e)nen aft(e)ner aft(e)nerne
dinner, supper aftensmad ʌf-təns-muð aftensmaden n/a n/a
cucumber en agurk ʌ-gwək agurken agurker agurkerne
action en aktion ʌk-shawn aktionen aktioner aktionerne
age en alder ael alderen aldre aldrene
alternative et alternativ ʌl-tɛ:-nʌ-teew alternativet alternativer alternativerne
county et amt ʌmt amtet amter amterne
pineapple en ananas ae-nə-nʌs ananassen ananas/ananasser ananassene
duck en and an anden ænder ænderne
stockholder en andelshaver aen-deels-hei-wə andelshaveren andelshavere andelshaverne
arrival en ankomst aen-kɔmst ankomsten ankomster ankomsterne
face et ansigt aen-seekt ansigtet ansigter ansigterne
responsibility et ansvar aen-svaah ansvaret ansvar ansvar
application (job) en ansøgning aen-sü-ning ansøgningen ansøgninger ansøgningerne
anthropologist en antropolog aen-tʁɔ-po-low antropologen antropologer antropologerne
pharmacy et apotek ʌp-ooh-teek apoteket apoteker apotekerne
orange en appelsin ʌp-əl-seen appelsinen appelsiner appelsinerne
job et arbejde aah-by-də arbejdet arbejder arbejderne
argument et argument aah-goo-mɛnt argumentet argumenter argumenterne
sheet (e.g. of stamps) et ark aahk arket ark arkene
architect en arkitekt ah-kee-tɛkt arkitekten arkitekter arkitekterne
arm en arm aahm armen arme armene
ashtray et askebæger aes-kə-bɛ-ə askebæg(e)ret askebæg(e)re askebægerne/askebægrene
newspaper en avis ʌ-vees avisen aviser aviserne
bacon bacon bei-kən baconet n/a n/a
bath et bad baeð badet bade badene
bathroom et badeværelse baeð-vɛ:-l-sə badeværelset badeværelser badeværelserne
baker en bager bae bageren bagere bagerne
bakery et bageri bae-ə-ʁee bageriet bagerier bagerierne
background en baggrund b-ow-gʁɔn baggrunden baggrunde baggrundene
hill en bakke bʌg-kə bakken bakker bakkerne
trouble ballade bə-laeð balladen ballader balladerne
banana en banan bə-naen bananen bananer bananerne
train station en banegård bae-nə-gaw banegården banegårde banegårdene
bank en bank bʌnk banken banker bankerne
child et barn baahn barnet børn børnene
battery et batteri bʌt-ə-ʁee batteriet batterier batterierne
baboon en bavian bae-vee-heyn bavianen bavianer bavianerne
improvement, recovery en bedring beeəð-ʁing bedringen bedringer bedringerne
event en begivenhed bə-ghee-wən-heeð begivenheden begivenheder begivenhederne
funeral en begravelse bə-gʁ-ow-əl-sə begravelsen begravelser begravelserne
need et behov bə-hoe behovet behov behovene
amount et beløb bə-lüb beløbet beløb beløbene
bone, leg et ben been benet ben benene
petrol, gas benzin ben-seen benzinen n/a n/a
visit et besøg bə- besøget besøg besøgene
bra en bh be- bh'en (brystholder) bh'er bh'erne
library et bibliotek beeb-lee-oh-teek biblioteket biblioteker bibliotekerne
librarian en bibliotekar beeb-lee-oh-teek-aah bibliotekaren bibliotekarer bibliotekarerne
car en bil beel bilen biler bilerne
photo, picture, image et billede beel billedet billeder billederne
ticket en billet be-lɛt billetten billetter billetterne
movie theatre en biograf be-oh-gʁaahf biografen biografer biograferne
mountain et bjerg byow bjerget bjerge bjergene
bear en bjørn byuhn bjørnen bjørne bjørnene
leaf, magazine et blad blaeð bladet blade bladene
blood blod blɔð blodet n/a n/a
blood pressure blodtryk blow-tʁük blodtrykket blodtryk blodtrykkene
flower en blomst blɔmst blomsten blomster blomsterne
lead bly blü blyet n/a n/a
pencil en blyant blü-aent blyanten blyanter blyanterne
octopus en blæksprutte blɛk-spʁoot blæksprutten blæksprutter blæksprutterne
book en bog bow (and arrow) bogen bøger bøgerne
letter (alphabet) et bogstav bɔg-steiw bogstavet bogstaver bogstaverne
boxing boksning box-ning boksningen n/a n/a
ball en bold bɔlt bolden bolde boldene
cotton bomuld -mool bomulden bomuld n/a
farmer en bonde bɔn bonden bønder bønderne
table et bord boo bordet borde bordene
drill en boremaskine boo-ə-mʌs-kee-nə boremaskinen boremaskiner boremaskinerne
citizen en borger bo-ə borgeren borgere borgerne
mayor en borgmester bɔ-mes-tə borgmesteren borgmestre borgmestrene
letter (post) et brev bʁee-ew brevet breve brevene
glasses (pair of) brille bʁɛl-ə brillen briller brillerne
bridge en bro bʁew broen broer broerne
brother en bror bʁw-ə broren brødre brødrene
fracture et brud bʁooð bruddet brud bruddene
bride en brud bʁooð bruden brude brudene
shower et brusebad bʁoos-ə-baeð brusebadet brusebade brusebadene
wedding et bryllup bʁü-lɔp brylluppet bryllupper bryllupperne
chest, breast et bryst bʁeust brystet bryster brysterne
plank, board et bræt bʁʌt brættet brædder brædderne
bread (loaf of) et brød bʁɔð brødet brød brødene
fraction en brøk bʁeuk brøken brøker brøkerne
bottom en bund boon bunden bunde bundene
bus en bus boos bussen busser busserne
city, town en by byen byer byerne
belt et bælte bɛl-tə bæltet bælter bælterne
bench en bænk bɛngk bænken bænke bænkene
berry et bær bɛ: bærret bær bærrene
beaver en bæver -wə bæveren bævere bæverne
buffalo en bøffel buhf-əl bøf(fe)len bøfler bøflerne