Conversation » Explanation » Vocabulary » Phrases » Pronunciation » Test I » Test II » Test III


Conversation 2Making plans for Christmas
Maria: Hvad skal du lave til jul? What are you doing for Christmas?
Mette: Det ved jeg ikke endnu. I don't know yet.
  Hvad med dig? How about you?
Maria: Vi skal bare spise hos min svigermor. We'll just be eating at my mother-in-law's.
Mette: Har du købt gaver? Have you bought presents?
  Der er kun fire dage til jul. There are only four days to Christmas.
Maria: Det ved jeg godt. I know.
  Jeg har købt nogle gaver til Anne, men ikke til Rasmus. I have bought some presents for Anne, but not for Rasmus.
Mette: Er Rasmus din nye kæreste? Is Rasmus your new boyfriend?
  Ham har jeg ikke mødt endnu. I haven't met him yet.
Maria: Ja, det er han. Yes, he is.
  Vi har faktisk kendt hinanden i to måneder nu. We've actually known each other for two months now.
Mette: Er det rigtigt? Really?
  Det er da utroligt! That's incredible
Maria: Ja, du har ikke mødt ham fordi vi havde travlt med at skrive eksamensopgaver. Yes, you haven't met him because we were busy writing exams.
  Vi så ikke hinanden så tit. We didn't see each other so often.
  Han kunne ikke komme til Mads' fest, fordi han havde influenza. He couldn't come to Mads' party because he had flu.
Mette: Det er lidt ærgerligt at være syg lige før jul. It's a bit annoying to be sick just before Christmas.
  Hvad har du tænkt dig at købe til ham? What have you thought of buying him?
Maria: Det ved jeg ikke endnu. I don't know yet.
  Måske et par sokker. Maybe a pair of socks.
Mette: Ja, og et slips! Yes, and a tie!
Maria: Det er faktisk ikke så nemt at købe gaver til mænd. It is actually not so easy to buy presents for men.
Mette: Det har du ret i. You're right.
  Jeg har heldigvis ikke en kæreste i øjeblikket. Luckily I don't have a boyfriend at the moment.
Maria: Nå, så slipper du for at købe sokker denne gang. Oh, then you don't have to buy socks this time.
  Men hvad med ham der fra festen? But what about the guy from the party?
  Hvad hed han? What was his name?
Mette: John? John?
Maria: Ja, jeg troede der var noget mellem jer. Yes, I thought there was something between you.
Mette: Jeg synes, han var sød. I think he was sweet.
  Men jeg tror ikke, jeg kommer til at se ham igen sådan lige med det samme. But I don't think I'll get to see him quite so soon.
Maria: OK OK.
Mette: Nå, men tilbage til gaven. Well, back to the present (gift).
  Hvad med en CD? How about a CD?
  Kan han lide musik? Does he like music?
Maria: Det kan han, men er en CD ikke lidt for almindeligt? He does, but is a CD not a bit too ordinary?
  Jeg har tænkt på et par nye sko. I've thought about a pair of new shoes.
  Han går rundt med de samme sko hele tiden. He walks around in the same shoes all the time.
Mette: Det tror jeg ikke, han vil blive glad for. I don't think he'll be happy about that.
  Mænd bliver aldrig glade for sko. Men are never happy for shoes.
Maria: Jeg forstår ham bare ikke. I just don't understand him.
  Hvordan kan man gå rundt i de samme sko i årevis uden at blive træt af dem? How can one walk in the same shoes for years without getting tired of them?
Mette: Det er et af historiens store mysterier. It is one of history's great mysteries.
Maria: Jeg tror måske, han vil kunne lide noget elektronik. I think he maybe might like something electronic.
Mette: Hvad med et computerspil? How about a computer game?
  Mænd bliver jo aldrig trætte af computerspil. Men never get tired of computer games.
Maria: Det er en god idé. That's a good idea.
  Noget voldeligt og tåbeligt og fuldstændigt umodent. Something violent and idiotic and completely immature.