SpeakDanish

Conversation 1

Free Demo

First meeting

John and Mette meet at Mads' party
John
Hej. Jeg hedder John.
Play sound
Play sound
Hi. I'm John
Mette
Hej. Mette.
Play sound
Hi. Mette.
John
Fed fest, hva'?
Play sound
Play sound
Nice party, huh?
Mette
Ja, det er det.
Play sound
Play sound
Yes, it is.
Hvor kender du Mads fra?
Play sound
Play sound
How do you know Mads?
John
Vi arbejder sammen.
Play sound
Play sound
We work together.
Mette
Er du også lærer?
Play sound
Play sound
Are you also a teacher?
John
Ja, det er jeg.
Play sound
Play sound
Yes, I am.
Jeg arbejder som vikar her i København.
Play sound
Play sound
I'm working as a substitute teacher here in Copenhagen.
Mette
Kommer du fra København?
Play sound
Play sound
Are you from Copenhagen?
John
Nej, jeg er faktisk ikke dansker.
Play sound
Play sound
No, I'm actually not a Dane.
Jeg kommer fra Namibia.
Play sound
Play sound
I'm from Namibia.
Mette
Er det rigtigt?
Play sound
Play sound
Really?
Hvor spændende.
Play sound
Play sound
How exciting.
Hvor længe har du været i Danmark?
Play sound
Play sound
How long have you been in Denmark?
John
Jeg har været her i næsten tre måneder.
Play sound
Play sound
I've been here almost 3 months.
Mette
Men du taler da flot dansk!
Play sound
Play sound
But your Danish is great!
John
Tak.
Play sound
Thanks.
Mine forældre er danskere.
Play sound
Play sound
My parents are Danish.
Min mor bor her og min far bor i Namibia.
Play sound
Play sound
My mother lives here, and my father lives in Namibia.
Jeg kom for at besøge min mor.
Play sound
Play sound
I came to visit my mother.
Mette
OK.
Play sound
OK.
Kommer du så fra Windhoek?
Play sound
Play sound
Are you from Windhoek, then?
John
Nej, jeg kommer fra Swakopmund.
Play sound
Play sound
No, I'm from Swakopmund.
Det er en lille by
Play sound
Play sound
It's a small town.
Hvad med dig?
Play sound
Play sound
How about you?
Mette
Nå, jeg er bare almindelig dansker.
Play sound
Play sound
Oh, I'm just an ordinary Dane.
Jeg er fra Aarhus, men jeg bor i København.
Play sound
Play sound
I'm from Aarhus, but I live in Copenhagen.
John
Hvad laver du?
Play sound
Play sound
What do you do?
Mette
Jeg er skuespiller.
Play sound
Play sound
I'm an actress.

Course progress

0%