SpeakDanish

Danish grammar

Free Demo

Noun list: en abe - en bøffel (page 1 of 9)

Indefinite
Definite
Plural
Definite plural
monkey
en abe
Play sound
aeb
aben
aber
aberne
accent
en accent
Play sound
ʌk-sʌng
accenten
accenter
accenterne
access
adgang
Play sound
aeð-gʌng
adgangen
adgange
adgangene
address
en adresse
Play sound
ʌ-dʁʌs
adressen
adresser
adresserne
lawyer
en advokat
Play sound
aed-voe-keit
advokaten
advokater
advokaterne
department
en afdeling
Play sound
ow-dee-leeng
afdelingen
afdelinger
afdelingerne
distance
en afstand
Play sound
ow-stʌn
afstanden
afstande
afstandene
appointment, agreement
en aftale
Play sound
ow-tei-lə
aftalen
aftaler
aftalerne
evening
en aften
Play sound
ʌft-n
aft(e)nen
aft(e)ner
aft(e)nerne
dinner, supper
aftensmad
Play sound
ʌf-təns-muð
aftensmaden
n/a
n/a
cucumber
en agurk
Play sound
ʌ-gwək
agurken
agurker
agurkerne
action
en aktion
Play sound
ʌk-shawn
aktionen
aktioner
aktionerne
age
en alder
Play sound
ael
alderen
aldre
aldrene
alternative
et alternativ
Play sound
ʌl-tɛ:-nʌ-teew
alternativet
alternativer
alternativerne
county
et amt
Play sound
ʌmt
amtet
amter
amterne
pineapple
en ananas
Play sound
ae-nə-nʌs
ananassen
ananas/ananasser
ananassene
duck
en and
Play sound
an
anden
ænder
ænderne
stockholder
en andelshaver
Play sound
aen-deels-hei-wə
andelshaveren
andelshavere
andelshaverne
arrival
en ankomst
Play sound
aen-kɔmst
ankomsten
ankomster
ankomsterne
face
et ansigt
Play sound
aen-seekt
ansigtet
ansigter
ansigterne
responsibility
et ansvar
Play sound
aen-svaah
ansvaret
ansvar
ansvar
application (job)
en ansøgning
Play sound
aen-sü-ning
ansøgningen
ansøgninger
ansøgningerne
anthropologist
en antropolog
Play sound
aen-tʁɔ-po-low
antropologen
antropologer
antropologerne
pharmacy
et apotek
Play sound
ʌp-ooh-teek
apoteket
apoteker
apotekerne
orange
en appelsin
Play sound
ʌp-əl-seen
appelsinen
appelsiner
appelsinerne
job
et arbejde
Play sound
aah-by-də
arbejdet
arbejder
arbejderne
argument
et argument
Play sound
aah-goo-mɛnt
argumentet
argumenter
argumenterne
sheet (e.g. of stamps)
et ark
Play sound
aahk
arket
ark
arkene
architect
en arkitekt
Play sound
ah-kee-tɛkt
arkitekten
arkitekter
arkitekterne
arm
en arm
Play sound
aahm
armen
arme
armene
ashtray
et askebæger
Play sound
aes-kə-bɛ-ə
askebæg(e)ret
askebæg(e)re
askebægerne/askebægrene
newspaper
en avis
Play sound
ʌ-vees
avisen
aviser
aviserne
bacon
bacon
Play sound
bei-kən
baconet
n/a
n/a
bath
et bad
Play sound
baeð
badet
bade
badene
bathroom
et badeværelse
Play sound
baeð-vɛ:-l-sə
badeværelset
badeværelser
badeværelserne
baker
en bager
Play sound
bae
bageren
bagere
bagerne
bakery
et bageri
Play sound
bae-ə-ʁee
bageriet
bagerier
bagerierne
background
en baggrund
Play sound
b-ow-gʁɔn
baggrunden
baggrunde
baggrundene
hill
en bakke
Play sound
bʌg-kə
bakken
bakker
bakkerne
trouble
ballade
Play sound
bə-laeð
balladen
ballader
balladerne
banana
en banan
Play sound
bə-naen
bananen
bananer
bananerne
train station
en banegård
Play sound
bae-nə-gaw
banegården
banegårde
banegårdene
bank
en bank
Play sound
bʌnk
banken
banker
bankerne
child
et barn
Play sound
baahn
barnet
børn
børnene
battery
et batteri
Play sound
bʌt-ə-ʁee
batteriet
batterier
batterierne
baboon
en bavian
Play sound
bae-vee-heyn
bavianen
bavianer
bavianerne
improvement, recovery
en bedring
Play sound
beeəð-ʁing
bedringen
bedringer
bedringerne
event
en begivenhed
Play sound
bə-ghee-wən-heeð
begivenheden
begivenheder
begivenhederne
funeral
en begravelse
Play sound
bə-gʁ-ow-əl-sə
begravelsen
begravelser
begravelserne
need
et behov
Play sound
bə-hoe
behovet
behov
behovene
amount
et beløb
Play sound
bə-lüb
beløbet
beløb
beløbene
bone, leg
et ben
Play sound
been
benet
ben
benene
petrol, gas
benzin
Play sound
ben-seen
benzinen
n/a
n/a
visit
et besøg
Play sound
bə-
besøget
besøg
besøgene
bra
en bh
Play sound
be-
bh'en (brystholder)
bh'er
bh'erne
library
et bibliotek
Play sound
beeb-lee-oh-teek
biblioteket
biblioteker
bibliotekerne
librarian
en bibliotekar
Play sound
beeb-lee-oh-teek-aah
bibliotekaren
bibliotekarer
bibliotekarerne
car
en bil
Play sound
beel
bilen
biler
bilerne
photo, picture, image
et billede
Play sound
beel
billedet
billeder
billederne
ticket
en billet
Play sound
be-lɛt
billetten
billetter
billetterne
movie theatre
en biograf
Play sound
be-oh-gʁaahf
biografen
biografer
biograferne
mountain
et bjerg
Play sound
byow
bjerget
bjerge
bjergene
bear
en bjørn
Play sound
byuhn
bjørnen
bjørne
bjørnene
leaf, magazine
et blad
Play sound
blaeð
bladet
blade
bladene
blood
blod
Play sound
blɔð
blodet
n/a
n/a
blood pressure
blodtryk
Play sound
blow-tʁük
blodtrykket
blodtryk
blodtrykkene
flower
en blomst
Play sound
blɔmst
blomsten
blomster
blomsterne
lead
bly
Play sound
blü
blyet
n/a
n/a
pencil
en blyant
Play sound
blü-aent
blyanten
blyanter
blyanterne
octopus
en blæksprutte
Play sound
blɛk-spʁoot
blæksprutten
blæksprutter
blæksprutterne
book
en bog
Play sound
bow (and arrow)
bogen
bøger
bøgerne
letter (alphabet)
et bogstav
Play sound
bɔg-steiw
bogstavet
bogstaver
bogstaverne
boxing
boksning
Play sound
box-ning
boksningen
n/a
n/a
ball
en bold
Play sound
bɔlt
bolden
bolde
boldene
cotton
bomuld
Play sound
-mool
bomulden
bomuld
n/a
farmer
en bonde
Play sound
bɔn
bonden
bønder
bønderne
table
et bord
Play sound
boo
bordet
borde
bordene
drill
en boremaskine
Play sound
boo-ə-mʌs-kee-nə
boremaskinen
boremaskiner
boremaskinerne
citizen
en borger
Play sound
bo-ə
borgeren
borgere
borgerne
mayor
en borgmester
Play sound
bɔ-mes-tə
borgmesteren
borgmestre
borgmestrene
letter (post)
et brev
Play sound
bʁee-ew
brevet
breve
brevene
glasses (pair of)
brille
Play sound
bʁɛl-ə
brillen
briller
brillerne
bridge
en bro
Play sound
bʁew
broen
broer
broerne
brother
en bror
Play sound
bʁw-ə
broren
brødre
brødrene
fracture
et brud
Play sound
bʁooð
bruddet
brud
bruddene
bride
en brud
Play sound
bʁooð
bruden
brude
brudene
shower
et brusebad
Play sound
bʁoos-ə-baeð
brusebadet
brusebade
brusebadene
wedding
et bryllup
Play sound
bʁü-lɔp
brylluppet
bryllupper
bryllupperne
chest, breast
et bryst
Play sound
bʁeust
brystet
bryster
brysterne
plank, board
et bræt
Play sound
bʁʌt
brættet
brædder
brædderne
bread (loaf of)
et brød
Play sound
bʁɔð
brødet
brød
brødene
fraction
en brøk
Play sound
bʁeuk
brøken
brøker
brøkerne
bottom
en bund
Play sound
boon
bunden
bunde
bundene
bus
en bus
Play sound
boos
bussen
busser
busserne
city, town
en by
Play sound
byen
byer
byerne
belt
et bælte
Play sound
bɛl-tə
bæltet
bælter
bælterne
bench
en bænk
Play sound
bɛngk
bænken
bænke
bænkene
berry
et bær
Play sound
bɛ:
bærret
bær
bærrene
beaver
en bæver
Play sound
-wə
bæveren
bævere
bæverne
buffalo
en bøffel
Play sound
buhf-əl
bøf(fe)len
bøfler
bøflerne

Course progress

0%