SpeakDanish

Phrasebook

Free Demo

New in Denmark

Er du faldet til i Danmark?
Play sound
Play sound
Have you settled in in Denmark?
Hvad hedder du?
Play sound
Play sound
What's your name?
Jeg hedder Martin
Play sound
Play sound
I'm Martin
Hvad hedder han?
Play sound
Play sound
What's his name?
Hvad studerer du?
Play sound
Play sound
What are you studying?
Hvad synes du om Danmark?
Play sound
Play sound
What do you think about Denmark?
Hvor bor du henne?
Play sound
Play sound
Where do you live?
Hvor kommer du fra?
Play sound
Play sound
Where are you from?
Hvor i USA kommer du fra?
Play sound
Play sound
Where in the USA are you from?
Hvor længe har du været i Danmark?
Play sound
Play sound
How long have you been in Denmark?
Jeg har boet i Danmark i fem måneder
Play sound
Play sound
I've lived in Denmark for five months
Hvor tit taler du dansk?
Play sound
Play sound
How often do you speak Danish? (Also: Hvor ofte taler du dansk?)
Taler du engelsk?
Play sound
Play sound
Do you speak English?
Rødgrød med fløde
Play sound
Play sound
A red pudding (made from berries and cream). A common tongue-twister used to torture foreigners.
About me:
Mit navn er Peter Sørensen
Play sound
Play sound
My name is Peter Sørensen
Jeg bor i København
Play sound
Play sound
I live in Copenhagen
Jeg er tyve år gammel
Play sound
Play sound
I'm 20 years old
Jeg er enebarn
Play sound
Play sound
I'm an only child
Jeg er enkemand
Play sound
Play sound
I'm a widower
Jeg er nygift
Play sound
Play sound
I'm newly-married
Jeg er skuespiller
Play sound
Play sound
I'm an actor (also: actress)
Jeg er synshæmmet
Play sound
Play sound
I'm visually impaired
Jeg er udvekslingsstudent
Play sound
Play sound
I'm an exchange student
Jeg er vegetar
Play sound
Play sound
I'm a vegetarian
Jeg har aldrig været gift
Play sound
Play sound
I've never been married
Jeg har boet her i seks måneder
Play sound
Play sound
I've lived here for six months
Jeg har en bror og en søster
Play sound
Play sound
I have a brother and a sister
Jeg har en hund og en kat
Play sound
Play sound
I have a dog and a cat
Jeg har ikke nogen søskende
Play sound
Play sound
I don't have any siblings
Jeg har lige fået en nevø
Play sound
Play sound
I've just got/gotten a nephew
Jeg har to børn
Play sound
Play sound
I have two children
Jeg har tre fætre og to kusiner
Play sound
Play sound
I have three male cousins and two female cousins
Jeg er flygtning
Play sound
Play sound
I'm a refugee
Jeg er født i Danmark
Play sound
Play sound
I was born in Denmark (I am born in Denmark)
Jeg er fraskilt
Play sound
Play sound

I am divorced (Also: Jeg er skilt Play sound)

Jeg er fysisk handicappet
Play sound
Play sound
I'm physically handicapped
Jeg er ikke gift
Play sound
Play sound
I'm not married
Jeg er ikke så vild med opera
Play sound
Play sound
I'm not so crazy about opera (I'm not wild about opera)
Jeg er ikke vant til det
Play sound
Play sound
I'm not used to it/that
Jeg elsker jazz
Play sound
Play sound
I love jazz
Jeg har været gift to gange
Play sound
Play sound
I've been married twice (two times)
Jeg har været i Danmark i to måneder
Play sound
Play sound
I've been in Denmark for two months
Jeg kom til Danmark for to år siden
Play sound
Play sound
I came to Denmark two years ago
Jeg kommer fra Tyrkiet
Play sound
Play sound
I'm from Turkey
Jeg kommer fra USA
Play sound
Play sound
I'm from the US
Jeg læser matematik
Play sound
Play sound
I'm studying mathematics
Jeg taler ikke dansk
Play sound
Play sound
I don't speak Danish (I speak not Danish)
Min familie bor i Aarhus
Play sound
Play sound
My family lives in Aarhus
Min far er tandlæge
Play sound
Play sound
My dad is a dentist
Min storesøster er folkeskolelærer
Play sound
Play sound
My big sister is a schoolteacher (folkeskole = elementary school)
Mine forældre kommer fra Iran
Play sound
Play sound
My parents are from Iran

Course progress

0%